Zgodovina

Koncept programa Modra zastava je nastal leta 1985 v Franciji, kjer so bile francoske obalne oblasti z urejenimi čistilnimi napravami zadostnih kapacitet in kvalitetno kopalno vodo nagrajene z Modre zastave.

V letu 1987, "Evropskemu letu okolja", je Fundacija za okoljsko vzgojo v Evropi (FEEE) predstavila francoski koncept Evropski komisiji in tako je postal Program Modra zastava ena izmed okoljskih aktivnosti Evropske skupnosti v tem letu.

Seveda so bili kriteriji razširjeni - poleg kriterija glede čistilnih naprav in čiste koplne vode - na področje okoljskega upravljanja, predvsem na področju odpadkov in okoljskega planiranja ter zaščite. Nagrajene so bile lahko tudi marine.

V letu 1987 je tako priznanje Modra zastaav prejelo 244 kopališč in 208 marin v desetih (10) Evropskih državah.

V letu 2011 je postala Fundacija za okoljsko vzgojo mednarodna organizacija in je tako spremenila ime iz FEEE v FEE. Od takrat dalje se število članov organizacije FEE in širitev programa Modra zastava v nove države neprestano veča.

S širitvijo programa Modra zastava so postajali tudi kriteriji strožji in vedno bolj poenoteni. With the expansion of the program, the criteria has become more rigorous and unified vse do leta 2006, ko so bili kriteriji povsem poenoteni.Kontakt nacionalne koordinacije
Nacionalni koordinator programa
Društvo DOVES-FEE Slovenia
Cesta solinarjev 4
p.p. 213
6321 PORTOROŽ
Tel: +386 0599-555-50
Mail: info@drustvo-doves.si
Web: www.modrazastava.si


Nacionalni koordinator: mag. Boris Šušmak