Petnajst slovenskih naravnih kopališč in marin je za svoje trajnostno upravljanje prejelo okoljski znak modra zastava za leto 2017.

V programu Modra zastava letos podeljujejo tudi tri posebna priznanja za okoljske aktivnosti kopališč in marin. Izdali smo priročnik za upravljavce kopališč in marin, nadaljujejo z aktivnostmi projekta »Živeti z morjem – Bodi zvezda!« in sodelujemo v vseslovenskem projektu okoljsko-humanitarnem projektu »Jaz, ti, mi za Slovenijo – stara plastenka za novo življenje«.

Program Modra zastava so pred 30 leti uvedli kot prvi program Mednarodne fundacije za trajnostno vzgojo in izobraževanje (FEE).

Mednarodna komisija programa Modra zastava je na predlog Nacionalne komisije za Modro zastavo za leto 2017 v Sloveniji potrdila 15 modrih zastav. Tako je Slovenija ena izmed 47 državah, v katerih so podelili skupno 4.266 modrih zastav. Število podeljenih modrih zastav se po svetu vsako leto povečuje, saj za upravljavce kopališč in marin ter pristojne občine predstavlja dodano vrednost in kazalnik učinkovitosti turistične ponudbe ter zelenega turizma. 

 Modro zastavo lahko pridobijo marine in kopališča, ki zadostijo zahtevnim kriterijem in le-te v praksi udejanjijo. Kriteriji programa Modra zastava so razvrščeni v štiri kategorije: kakovost kopalne vode, okoljska vzgoja in informiranje, okoljsko upravljanje in varnost ter storitve. V letošnjem letu je v Sloveniji potekal 23. razpis za Modro zastavo, namenjen povečevanju okoljske ozaveščenosti na kopališčih, (so)oblikovanju okoljske etike ter spodbujanju okoljsko odgovornega obnašanja.

 Natečaj za posebne okoljske aktivnosti kopališč in marin

Dodatno so v programu Modra zastava v počastitev častnega člana g. Mitje Logarja izvedli natečaj za najbolj inovativno, uporabno in učinkovito izvedeno okoljsko aktivnost leta 2016. S tem spodbujajo upravljavce, da več naporov usmerijo v okoljsko vzgojo, zelo dober odziv kopališč in marin pa kaže, da so takšne spodbude dobrodošle in bodo z njimi nadaljevali. Mednarodna komisija programa Modra zastava je na predlog Borisa Šušmaka, nacionalnega koordinatorja programa Modra zastava, potrdila naslednje dobitnike posebnih priznanj natečaja:

•Najbolj učinkovita okoljska aktivnost leta 2016: Okolje Piran – Centralna plaža Portorož: »Presaditev leščurjev«;

•Najbolj inovativna okoljska aktivnost leta 2016: Hoteli Bernardin – Naravno kopališče Salinera: »Vesele urice Modre zastave«;

•Najbolj uporabna okoljska aktivnost leta 2016: Infrastruktura Bled – Grajsko kopališče: »Zero waste«.

 Okoljski znak modra zastava podpira Slovenska turistična organizacija

Turizem se ne glede na stalen razvoj sooča z vrsto tveganji, med katerimi so tudi podnebne spremembe. Turisti vedno pogosteje iščejo zelene, odgovorne destinacije. Okoljski znak modra zastava je pokazatelj (eko)kakovosti turistične destinacije, kot prepoznani okoljski znak pa slovenskih občinam in turističnemu gospodarstvu daje priložnost za promocijo turistične destinacije. Zato ga v Sloveniji že vrsto let podpira tudi Slovenska turistična organizacija. 

 Marine in kopališča prejmejo modro zastavo za obdobje enega leta, v katerem morajo izpolnjevati vse zahtevane kriterije. Ustrezno izvajanje zahtev in kriterijev preverjajo uporabniki in nadzorniki DOVES-a in FEE-ja ter upravljalce in javnost opozarjajo na morebitne pomanjkljivosti, ki jih je potrebno v najkrajšem možnem času odpraviti, sicer lahko modro zastavo tudi izgubijo.

 Društvo DOVES – FEE Slovenia

Društvo DOVES – FEE SLOVENIA (DOVES) je prostovoljna, samostojna in neprofitna organizacija, ki v Sloveniji izvaja prepoznane mednarodne okoljske programe za spodbujanje okoljske vzgoje in trajnostnega razvoja: Modra zastava, Ekošola, Mladi poročevalci za okolje, Zeleni ključ in Znanje o gozdovih. Kot polnopravni član Mednarodne fundacije za okoljsko vzgojo FEE (Foundation for Environmental Education) s sedežem na Danskem, je edina organizacija v Sloveniji z ekskluzivno pravico za izvajanje programov fundacije FEE v Sloveniji. S tem povezuje Slovenijo v strateško mednarodno zvezo 73 držav

 Pričakovani učinki izvajanja programa Modra zastava:

•uvajanje/širitev ekološkega managementa, ekoloških standardov v slovenski turizem,

•uvajanje in promocija ekološke blagovne znamke Modra zastava v slovenskem turizmu,

•sodelovanje v evropski (svetovni) družini ekološko odgovornih turističnih upraviteljev,

•informiranje javnosti o stanju okolja (čistost voda, plaž, varovanih območij, ipd.),

•sodelovanje turistične in lokalne skupnosti, sodelovanje upravljalcev plaž, hotelov in marin.

 SLOVENSKI DOBITNIKI MODRIH ZASTAV ZA LETO 2017

 V Občini Piran: 

1.Javno podjetje Okolje Piran, Centralna plaža Okolje Portorož (20. Modra zastava) 

2.Terme Krka d.o.o., PE Talaso Strunjan, Naravno kopališče Terme Krka Strunjan  (20. modra zastava)

3.Istrabenz turizem d.d. – Hoteli LifeClass, Naravno kopališče Meduza Portorož  (9. Modra zastava)

4.Hoteli Bernardin d.d., Naravno kopališče Salinera Strunjan (10. Modra zastava) 

5.Hoteli Bernardin d.d., Naravno kopališče St. Bernardin (5 Modra zastava)

6.Hoteli Bernardin d.d., Naravno kopališče Vile Park Bernardin (5. Modra zastava)

7.Hoteli Bernardin d.d., Naravno kopališče Kamp Lucija (4. Modra zastava)

 V Občini Izola:

8.Hoteli Bernardin d.d., Naravno kopališče Simonov zaliv Izola (17. Modra zastava) 

 V Občini Ankaran:

9.Rdeči križ Slovenije, Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli Rtič (12. Modra zastava)

 V Mestni občini Koper:

10.Komunala Koper d.o.o., Naravno kopališče Mokra Mačka (7. Modra zastava)

 V Občini Radovljica:

11.ŠOBEC - turistično in trgovsko podjetje, d.o.o., Lesce, Naravno kopališče Šobčev bajer (17. Modra zastava)

 V Občini Bled:

12.Infrastruktura Bled d.o.o., Grajsko kopališče Bled (16. Modra zastava)

  Dobitniki Modrih zastav 2017/2018 za marine so:

 13.Marina Portorož d.d. (23. Modra zastava),

14.Porting d.o.o., Marina v Izoli (18. Modra zastava) in 

15.Marina Bernardin, Hoteli Bernardin d.d. (5. Modra zastava). 
O kriterijih podrobno

Podrobno razlago vsakega kriterija si lahko ogledate v angleškem jeziku na strani FEE:

Marina criteria in detail (pdf)

 
Kontakt nacionalne koordinacije
Nacionalni koordinator programa
Društvo DOVES-FEE Slovenia
Cesta solinarjev 4
p.p. 213
6321 PORTOROŽ
Tel: +386 0599-555-50
Mail: info@drustvo-doves.si
Web: www.modrazastava.si


Nacionalni koordinator: mag. Boris Šušmak

Kontakt DOVES-FEE SLOVENIA
Društvo DOVES - FEE Slovenia
Cesta solinarjev 4
p.p. 213
6321 PORTOROŽ
tel: +386 0599-555-50
Mail: info@drustvo-doves.si
Web: www.drustvo-doves.si

Predsednik: Fiorenzo Lupieri