SLOVENIJA DRUGA PO ŠTEVILU MODRIH ZASTAV NA KILOMETER OBALE

V letu 2016 podeljenih 16. Modrih zastav, podeljena 3 posebna priznanja za najboljšo okoljsko aktivnost leta, izdan bo priročnik za upravljalce kopališč in marin

 

Društvo DOVES – FEE SLOVENIA (DOVES) je prostovoljna, samostojna in neprofitna organizacija, ki v Sloveniji izvaja prepoznane mednarodne okoljske programe za spodbujanje okoljske vzgoje in trajnostnega razvoja: Modra zastava, Ekošola, Mladi poročevalci, Zeleni ključ in Znanje o gozdovih. Kot polnopravni član Mednarodne fundacije za okoljsko vzgojo FEE (Foundation for Environmental Education) s sedežem na Danskem in je edina organizacija v Sloveniji z ekskluzivno pravico za izvajanje programov fundacije FEE v Sloveniji. S tem povezuje Slovenijo v strateško mednarodno zvezo 73 držav. 

''Kot se vsi zavedamo so podnebne spremembe nov izziv, ki prinaša globalnemu turizmu več tveganja kot priložnosti ter napoveduje regijsko, sezonsko in produktno prerazporeditev turističnih tokov. Vedenje potrošnikov se hitro spreminja, turisti vedno pogosteje iščejo zelene, odgovorne destinacije. Modra zastava je promocijsko orodje s katerim lahko vplivamo na tovrstne odločitve potrošnikov.''

 

Programa MODRA ZASTAVA nudi slovenskih občinam in turističnemu gospodarstvu priložnost za promocijo turistične destinacije in lahko služi kot indikator (eko)kakovosti turistične destinacije. Sam program Modra zastava v Sloveniji že vrsto let podpira tudi Slovenska turistična organizacija.

 

Pričakovane učinke izvajanja programa Modra zastava lahko strnemo v naslednje alineje:

•uvajanje/širitev ekološkega managementa, ekoloških standardov v slovenski turizem,

•uvajanje in promocija ekološke blagovne znamke Modra zastava v slovenskem turizmu,

•sodelovanje v evropski (svetovni) družini ekološko odgovornih turističnih upraviteljev,

•informiranje javnosti o stanju okolja (čistost voda, plaž, varovanih območij, ipd.),

•sodelovanje turistične in lokalne skupnosti, sodelovanje upravljalcev plaž, hotelov in marin.

 

V letošnjem letu je v Sloveniji potekal že 22. razpis za Modro zastavo, mednarodno priznani okoljski znak za trajnostno upravljanje kopališč in marin, namenjen povečevanju okoljske ozaveščenosti na kopališčih, (so)oblikovanju okoljske etike ter spodbujanju okoljsko odgovornega obnašanja. Modro zastavo pa lahko pridobijo marine in kopališča, ki zadostijo zahtevnim kriterijem in le-te tudi v praksi udejanjijo skozi okoljski menedžment. Kriteriji programa Modra zastava so razvrščeni v štiri (4) kategorije: 

•Kvaliteta kopalne vode, 

•Okoljska vzgoja in informiranje, 

•Okoljsko upravljanje in 

•Varnost ter storitve. 

 

Modro zastavo, kot znak okoljske kakovosti in varnosti, marine in kopališča prejmejo za obdobje enega leta, zato se morajo vsako leto znova potruditi, da zadostijo vsem zahtevanim kriterijem in v času, ko v marinah in na kopališčih plapola Modra zastava, to kakovost tudi nadzirajo in zagotavljajo raven storitev za katere so se zavezali v razpisu. Izvajanje pravil in zahtev preverjajo poleg potrošnikov/uporabnikov tudi nadzorniki DOVES-a in FEE-ja ter upravljalce in javnost opozarjajo na morebitne pomanjkljivosti, ki jih je potrebno v najkrajšem možnem času odpraviti, sicer lahko Modro zastavo – znamenje kakovosti – izgubijo.

 

Mednarodna komisija programa Modra zastava je na podlagi predloga Nacionalne komisije za Modro zastavo Sloveniji za leto 2016 potrdila 16 Modrih zastav. V svetu je v 49 državah vsako leto podeljenih preko 4.154 Modrih zastav in število se iz leta v leto povečuje, saj za upravljavce kopališč in marin ter pristojne občine Modra zastava pomeni dodano vrednost in kazalnik učinkovitosti turistične ponudbe ter »zelenega turizma«. Modro zastavo pridobijo marine in naravna kopališča, ki zadostijo zahtevnim kriterijem in le-te tudi v praksi udejanjajo.

 

V letu 2015 smo, v počastitev častnega člana g. Mitje Logarja, prvič, pilotno izvedli tudi natečaj za najbolj inovativno, uporabno ali učinkovito izvedeno okoljsko aktivnost leta. S to aktivnostjo smo dodatno spodbudili upravljalce, da dodatne napore vložijo v okoljsko vzgojo samo. Zaradi zelo dobrega odziva s strani upravljalcev bomo aktivnost nadgradili in nadaljevali tudi v prihodnje. Mednarodna komisija programa Modra zastava je tako potrdila na predlog Nacionalnega koordinatorja naslednje dobitnike tega posebnega priznanja:

-Najbolj inovativna okoljska aktivnost leta 2015: RKS – Debeli rtič: Začaran gozdiček;

-Najbolj učinkovita okoljska aktivnost leta 2015: Hoteli Bernardin – Salinera: Dan Modre zastave;

-Najbolj uporabna okoljska aktivnost leta 2015: Terme Krka – Kako pa vi vidite in čutite strunjansko plažo.

 

SLOVENSKI DOBITNIKI MODRIH ZASTAV ZA LETO 2016

 

V Občini Piran: 

1.Javno podjetje Okolje Piran, Centralna plaža Okolje Portorož (19. Modra zastava) 

2.Terme Krka d.o.o., PE Talaso Strunjan, Naravno kopališče Terme Krka Strunjan (19. Modra zastava)

3.Istrabenz turizem d.d. – Hoteli LifeClass, Naravno kopališče Meduza Portorož (8. Modra zastava)

4.Hoteli Bernardin d.d., Naravno kopališče Salinera Strunjan (8. Modra zastava) 

5.Hoteli Metropol d.o.o., Naravno kopališče Hotelov Metropol (4. Modra zastava)

6.Hoteli Bernardin d.d., Naravno kopališče St. Bernardin (4. Modra zastava)

7.Hoteli Bernardin d.d., Naravno kopališče Vile Park Bernardin (4. Modra zastava)

8.Hoteli Bernardin d.d., Naravno kopališče Kamp Lucija (3. Modra zastava)

 

V Občini Izola:

9.Hoteli Bernardin d.d., Naravno kopališče Simonov zaliv Izola (16. Modra zastava) 

 

V Občini Ankaran:

10.Rdeči križ Slovenije, Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli Rtič  (11. Modra zastava)

 

V Mestni občini Koper:

11.Komunala Koper d.o.o., Naravno kopališče Mokra Mačka (6. Modra zastava)

 

V Občini Radovljica:

12.ŠOBEC - turistično in trgovsko podjetje, d.o.o., Lesce, Naravno kopališče Šobčev bajer (16. Modra zastava)

 

V Občini Bled:

13.Infrastruktura Bled d.o.o., Grajsko kopališče Bled (15. Modra zastava)

 

 

Dobitniki Modrih zastav 2016/2017 za marine so:

 

14.Marina Portorož d.d. (22. Modra zastava),

15.Porting d.o.o., Marina v Izoli (17. Modra zastava) in 

16.Marina Bernardin, Hoteli Bernardin d.d. (4. Modra zastava). 
O kriterijih podrobno

Podrobno razlago vsakega kriterija si lahko ogledate v angleškem jeziku na strani FEE:

Marina criteria in detail (pdf)

 
Kontakt nacionalne koordinacije
Nacionalni koordinator programa
Društvo DOVES-FEE Slovenia
Cesta solinarjev 4
p.p. 213
6321 PORTOROŽ
Tel: +386 0599-555-50
Mail: info@drustvo-doves.si
Web: www.modrazastava.si


Nacionalni koordinator: mag. Boris Šušmak

Kontakt DOVES-FEE SLOVENIA
Društvo DOVES - FEE Slovenia
Cesta solinarjev 4
p.p. 213
6321 PORTOROŽ
tel: +386 0599-555-50
Mail: info@drustvo-doves.si
Web: www.drustvo-doves.si

Predsednik: Fiorenzo Lupieri