Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za hidrologijo in stanje okolja je objavil novo spletno stran, kjer lahko preverite kakovost kopalnih voda. Označite lahko tudi kopališče z Modro zastavo.

http://gis.arso.gov.si/apigis/kopalnevode/

Aplikacija je podobna prejšnji, modra pika vam že na začetku sporoči skladnost zadnjega analiziranega vzorca. Z vrtenjem miške se posamezni lokaciji približate, s klikom na piko ter klikom »povezavana tabelo« v sivem polju pa pridete do znanih številčnih rezultatov. Aplikacija je sestavljena iz več slojev, katere vklapljate in izklapljate v legendi, v desnem zgornjem kotu pa lahko izbirate tudi drugačne podlage oziroma zemljevide. 

  
O kriterijih podrobno

Podrobno razlago vsakega kriterija si lahko ogledate v angleškem jeziku na strani FEE:

Marina criteria in detail (pdf)

 
Kontakt nacionalne koordinacije
Nacionalni koordinator programa
Društvo DOVES-FEE Slovenia
Cesta solinarjev 4
p.p. 213
6321 PORTOROŽ
Tel: +386 0599-555-50
Mail: info@drustvo-doves.si
Web: www.modrazastava.si


Nacionalni koordinator: mag. Boris Šušmak

Kontakt DOVES-FEE SLOVENIA
Društvo DOVES - FEE Slovenia
Cesta solinarjev 4
p.p. 213
6321 PORTOROŽ
tel: +386 0599-555-50
Mail: info@drustvo-doves.si
Web: www.drustvo-doves.si

Predsednik: Fiorenzo Lupieri