20. Modra zastava za Marino Portorož, razstava slovenskih Ekošol in Mladih poročevalcev za okolje ter rekordnih 15 Modrih zastav izvrstno zaokrožujejo 20. obletnico delovanja društva DOVES-FEE Slovenia


Društvo DOVES – FEE SLOVENIA (DOVES) je prostovoljna, samostojna in neprofitna organizacija, ki v Sloveniji že 20 let izvaja prepoznane mednarodne okoljske programe za spodbujanje okoljske vzgoje in trajnostnega razvoja. Kot polnopravni član Mednarodne fundacije za okoljsko vzgojo FEE (Foundation for Environmental Education) s sedežem na Danskem in je edina organizacija v Sloveniji z ekskluzivno pravico za izvajanje programov fundacije FEE v Sloveniji. S tem povezuje Slovenijo v strateško mednarodno zvezo 68 držav.

Program Modra Zastava uvaja okoljski management za slovenske marine in kopališča. Ta mednarodno priznani okoljski znak za trajnostno upravljanje kopališč in marin je namenjen povečevanju okoljske ozaveščenosti na kopališčih, (so)oblikovanju okoljske etike ter spodbujanju okoljsko odgovornega obnašanja.

V letošnjem letu je v Sloveniji potekal dvajseti razpis za Modro zastavo, mednarodno priznani okoljski znak za trajnostno upravljanje kopališč in marin, namenjen povečevanju okoljske ozaveščenosti na kopališčih, (so)oblikovanju okoljske etike ter spodbujanju okoljsko odgovornega obnašanja. Modro zastavo pa lahko pridobijo marine in kopališča, ki zadostijo zahtevnim kriterijem in le-te tudi v praksi udejanjijo skozi okoljski menedžment.

Mednarodna komisija programa Modra zastava je Sloveniji za leto 2014 potrdila rekordnih 15 modrih zastav. V svetu je v 48 državah vsako leto podeljenih preko 3.800 Modrih zastav in število se iz leta v leto povečuje, saj za upravljalce kopališč in marin ter pristojne občine Modra zastava pomeni dodano vrednost in kazalnik učinkovitosti turistične ponudbe ter »zelenega turizma«. Modro zastavo pridobijo marine in naravna kopališča, ki zadostijo zahtevnim kriterijem in le-te tudi v praksi udejanjajo.

Bistveni element letošnje tradicionalne podelitve Modrih zastav za kopalno in turistično sezono 2014 v okviru sejma Internautica je podelitev že 20. Modre zastave za Marino Portorož ter otvoritev razstave slovenskih Ekošol in prvič do sedaj tudi predstavitev izdelkov programa Mladi poročevalci za okolje.

Individualni znak Modra zastava pridobijo lastniki in uporabniki plovil s podpisom posebnega okoljskega kodeksa obnašanja. V Sloveniji plapola več kot 190 Individualnih Modrih zastav za lastnike in uporabnike plovil, kar Slovenijo uvršča v sam svetovni vrh glede na število privezov.

Individualne modre zastave za lastnike in uporabnike plovil Marine Portorož pa bodo letos svečano podeljene v soboto, 10. Maja 2014 ob 12. Uri. Na tak način bo društvo DOVES-FEE SLOVENIA v sodelovanju z Marino Portorož dodatno popestrila sejemsko dogajanje.


SLOVENSKI DOBITNIKI MODRIH ZASTAV ZA LETO 2014

V Občini Piran:
1. Javno podjetje Okolje Piran, Centralna plaža Okolje Portorož (17. Modra zastava)
2. Terme Krka d.o.o., PE Talaso Strunjan, Naravno kopališče Terme Krka Strunjan (17. Modra zastava)
3. Istrabenz turizem d.d. – Hoteli LifeClass, Naravno kopališče Meduza Portorož (6. Modra zastava)
4. Hoteli Bernardin d.d., Naravno kopališče Salinera Strunjan (6. Modra zastava)
5. Hoteli Bernardin d.d., Naravno kopališče Hotelov Metropol (2. Modra zastava)
6. Hoteli Bernardin d.d., Naravno kopališče St. Bernardin (2. Modra zastava)
7. Hoteli Bernardin d.d., Naravno kopališče Vile Park Bernardin (2. Modra zastava)
7. Hoteli Bernardin d.d., Naravno kopališče Kamp Lucija (1. Modra zastava)
V Občini Izola:
8. Hoteli Bernardin d.d., Naravno kopališče Simonov zaliv Izola (14. Modra zastava)
V Mestni občini Koper:
9. Rdeči križ Slovenije, Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli Rtič (9. Modra zastava)
V Občini Radovljica:
10. ŠOBEC - turistično in trgovsko podjetje, d.o.o., Lesce, Naravno kopališče Šobčev bajer (14. Modra zastava)
V Občini Bled:
11. Infrastruktura Bled d.o.o., Grajsko kopališče Bled (13. Modra zastava)

Dobitniki Modrih zastav 2014/2015 za marine pa so:
12. Marina Portorož d.d. (20. Modra zastava),
13. Porting d.o.o., Marina v Izoli (15. Modra zastava) in
14. Marina Bernardin, Hoteli Bernardin d.d. (2. Modra zastava). 
O kriterijih podrobno

Podrobno razlago vsakega kriterija si lahko ogledate v angleškem jeziku na strani FEE:

Marina criteria in detail (pdf)

 
Kontakt nacionalne koordinacije
Nacionalni koordinator programa
Društvo DOVES-FEE Slovenia
Cesta solinarjev 4
p.p. 213
6321 PORTOROŽ
Tel: +386 0599-555-50
Mail: info@drustvo-doves.si
Web: www.modrazastava.si


Nacionalni koordinator: mag. Boris Šušmak

Kontakt DOVES-FEE SLOVENIA
Društvo DOVES - FEE Slovenia
Cesta solinarjev 4
p.p. 213
6321 PORTOROŽ
tel: +386 0599-555-50
Mail: info@drustvo-doves.si
Web: www.drustvo-doves.si

Predsednik: Fiorenzo Lupieri