Marina v Izoli nadaljuje svojo tradicijo glede uspešnega sodelovanja z Eko-vrtcem Mavrica na področju okoljskega izobraževanja.   Ker slika največ pove, prikazujemo nekaj utrinkov iz okoljskih aktivnosti, ki jih izvaja Marina v Izoli v sodelovanju z lokalnim Vrtcem Mavrica.  

Zaradi takšnih in podobnih aktivnosti ni zaman, da uvrščamo Marino v Izoli med ambasadorje programa Modra zastava.  

Čestitke!

  
O kriterijih podrobno

Podrobno razlago vsakega kriterija si lahko ogledate v angleškem jeziku na strani FEE:

Marina criteria in detail (pdf)

 
Kontakt nacionalne koordinacije
Nacionalni koordinator programa
Društvo DOVES-FEE Slovenia
Cesta solinarjev 4
p.p. 213
6321 PORTOROŽ
Tel: +386 0599-555-50
Mail: info@drustvo-doves.si
Web: www.modrazastava.si


Nacionalni koordinator: mag. Boris Šušmak

Kontakt DOVES-FEE SLOVENIA
Društvo DOVES - FEE Slovenia
Cesta solinarjev 4
p.p. 213
6321 PORTOROŽ
tel: +386 0599-555-50
Mail: info@drustvo-doves.si
Web: www.drustvo-doves.si

Predsednik: Fiorenzo Lupieri