V društvu DOVES-FEE SLOVENIA smo izredno ponosni na dejstvo, da smo v Sloveniji s pomočjo marin z Modro zastavo podelili preko 120 individualnih modrih zastav za lastnike in uporabnike plovil.

Kot veste je eden temelnjih vodil društva DOVES-FEE SLOVENIA tudi okoljska vzgoja. S to novico vas želimo navdušiti nad slovenskim izumom, ki lahko povsem odpravi uporabo antivegetativnih premazov na plovilih, upočasnjuje ozmozo, zmanjšuje dvige plovil in tako prispeva tako k ohranjanju okolja kot tudi znižanju stroškov vzdrževanja plovila.

Gre za rešitev »BoatSlip« o kateri so se že večkrat razpisale tudi slovenske navtične revije in nekateri spletni forumi. Podrobneje si lahko o rešitvi BoatSlip ogledate na spletnem naslovu www.slipboat.eu. Neodvisni test te inovativne rešitve je bil predstavljen tudi v navtični reviji VAL NAVTIKA, povzetek pa si lahko ogledate na spletnem naslovu: http://www.val-navtika.net/val-166/vzdrzevanje/ali_se_nam_ekoplasc_slip_financno_izide/ . 
O kriterijih podrobno

Podrobno razlago vsakega kriterija si lahko ogledate v angleškem jeziku na strani FEE:

Marina criteria in detail (pdf)

 
Kontakt nacionalne koordinacije
Nacionalni koordinator programa
Društvo DOVES-FEE Slovenia
Cesta solinarjev 4
p.p. 213
6321 PORTOROŽ
Tel: +386 0599-555-50
Mail: info@drustvo-doves.si
Web: www.modrazastava.si


Nacionalni koordinator: mag. Boris Šušmak

Kontakt DOVES-FEE SLOVENIA
Društvo DOVES - FEE Slovenia
Cesta solinarjev 4
p.p. 213
6321 PORTOROŽ
tel: +386 0599-555-50
Mail: info@drustvo-doves.si
Web: www.drustvo-doves.si

Predsednik: Fiorenzo Lupieri