Razpis za pridobitev MZ

Kdo se lahko prijavi?

Za upravljalce naravnih kopališč se prijavljata tako upravljalec kot pristojna občina.

V primeru marin pa se prijavlja samo upravljalec/lastnik marine.

(V posebnem poglavju Jahte in plovila lahko preberete kako se lahko za Individualno Modro zastavo odločijo tudi lastniki ali uporabniki plovil.)

 

Postopek prijave

V Sloveniji smo ena redkih držav z uvedenim elektronskim razpisom. To pomeni, da v celoti odpadejo stroški pošiljanja prijave po pošti, stroški papirja, tonerjev, obrabe tiskalnikov, itd. Hkrati se izkorišča prednosti takega načina prijave za t.i. postopek enostavnih prijav v prihodnjih letih.

Razpis je objavljen na posebni spletni strani www.e-blueflag.org, kjer se lahko pridobi tudi natančnejša navodila kako se uporablja ta sistem.

Izpolnjen e-vprašalnik z vsemi zahtevanimi prilogami je po zaključku in podpisu s strani upravljalca marine/kopališča in, v primeru naravnega kopališča, pristojne občine, poslan Nacionalni komisiji v pregled. Nacionalna komisija kandidate potrdi ali zavrne. V posebnih primerih lahko dodeli tudi poseben status pogojnega sprejetja vloge.

Vse potrjene in pogojno potrjene kandidate Nacionalna komisija na dogovorjen način Mednarodni komisiji, ki opravi posebno kontrolo potrjenih kopališč in marin ter na podlagi le-te nagradi kandidate.

 

Primernost kandidata

Za pridobitev znaka Modra zastava mora marina/kopališče v razpisu zagotoviti izpolnjevanje vseh obveznih (imperative, "I") kriterijev/zahtev. Priporočljivo pa je, da izpolnjuje čim več neobveznih (guideline, "G") kriterijev/zahtev. Slovenski vprašalnik v sistemu www.e-Blueflag.org je preveden mednarodni vprašalnik FEE.

Od kopališč se seveda zahteva, da je potrebno za prijavo v tekočem letu dostaviti tudi podatke o kvaliteti kopalne vode za pretekla leta.

 

Nagrada za eno (kopalno) sezono

Vse Modre zastave so podeljene izključno za eno kopalno sezono (za kopališča) ali eno leto (za marine). S tem sistemom, ki zahteva letno obnovitev postopka kandidature za pridobitev eko-znaka Modra zastava, se zagotavlja konstantno preverjanje kandidatov in usklajenost z veljavnimi kriteriji, ki se iz leta v leto zaostrujejo ali dopolnjujejo.   

 

Zagotavljanje kriterijev med letom/kopalno sezono

Upravljalci kopališč/marin so dolžni zagotoviti izpolnjevanje kriterijev programa Modra zastava. Ko le-te zagotavljajo lahko izobesijo Modro zastavo.

Med kopalno sezono/letom potekajo pregledi nagrajenih mest tako s strani Nacionalne kot Mednarodne komisije za Modro zastavo, prav tako pa ustrezne državne institucije redno monitorirajo kvaliteto kopalne vode.  

Zagotovo pa lahko največ k temu prispevajo prav obiskovalci in/ali uporabniki kopališč ali marin z Modro zastavo, ki lahko poročajo o morebitnih neskaldnosti s kriteriji tako nacionalnemu koordinatorju kot mednarodni koordinaciji ali članom nacionalne/mednarodne komisije.

V primeru, da kopališče/marina ne ustreza zahtevanim kriterijem, je potrebno Modro zastavo nemudoma sneti.



 
Člani nacionalne komisije

Vsako leto na zasedanje Nacionalne komisije povabimo:

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
ARSO   - Urad za upravljanje z vodami
Ekonomska   fakulteta
GZS -   Zdruzenje za turizem in gostinstvo
Jadralna   zveza Slovenije
Ministrstvo   za zdravstvo
Agencija   RS za okolje
Slovenska   turistična organizacija
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
Zveza potrošnikov Slovenije
Društvo invalidov Koper
Društvo   študentov invalidov Slovenije
Inštitut za   varovanje zdravja Republike Slovenije
Zveza   invalidov Slovenije
Fakulteta za   turistične študije Portorož - Turistica
Uprava RS za   zaščito in reševanje
GZS -   Zdruzenje za turizem in gostinstvo

 
 
Člani Mednarodne komisije

Člani Mednarodne komisije za program Modra zastava so:

UNEP (United Nations Environment Programme)
UNWTO (United Nations World Tourism Organization)
ILS (International Lifesaving Federation)
ICOMIA (International Council of Marine Industry Association)
IUCN (The World Conservation Union)
EUCC (European Union for Coastal Conservation)
EEA (European Environmental Agency)
Strokovnjaki za izobraževanje (Education Expert)
FEE (Foundation for Environmental Education)

 
Kontakt nacionalne koordinacije
Nacionalni koordinator programa
Društvo DOVES-FEE Slovenia
Cesta solinarjev 4
p.p. 213
6321 PORTOROŽ
Tel: +386 0599-555-50
Mail: info@drustvo-doves.si
Web: www.modrazastava.si


Nacionalni koordinator: mag. Boris Šušmak